Stowarzyszenie skorzystało
z dofinansowania w ramach
programu Infrastruktura Kultury.

Nazwa zadania:
Zakup wyposażenia niezbędnego
do realizacji celów statutowych:
instrumentu muzycznego –
fortepianu.

Dofinansowano ze środków Ministra
Kultury I Dziedzictwa Narodowego 

 
     
    Stowarzyszenie skorzystało
z dofinansowania w ramach
programu Infrastruktura Kultury.

Nazwa zadania:
Zakup wyposażenia: krzeseł, ławek, gablot i ścianek muzealnych na potrzeby działalności kulturalnej
i wystawienniczej.

Dofinansowano ze środków Ministra
Kultury I Dziedzictwa Narodowego
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  Zapytanie ofertowe nr 1/2017:
(kliknij miniaturkę aby otworzyć/pobrać)

 
 
  Formularz ofertowy:
(kliknij miniaturkę aby otworzyć/pobrać)

 
     
  Formularz umowy:
(kliknij miniaturkę aby otworzyć/pobrać) 

 
     
  Zapytanie ofertowe nr 2/2017:
(kliknij miniaturkę aby otworzyć/pobrać)

 
     
  Formularz ofertowy:
(kliknij miniaturkę aby otworzyć/pobrać)

 
     
  Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Prace remontowo-konserwatorskie przy XVIII wiecznym dworze wchodzącym w skład założenia dworsko-parkowego w Śmiłowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół dworu- prowadzące do zachowania i zabezpieczenia obiektu dziedzictwa kulturowego i obiektu zabytkowego”  
  POBIERZ PLIKI:  
  ZAL 1 FORMULARZ OFERTOWY.doc  
  ZAL 2 OSW O BRAKU POWIAZAN.docx  
  ZAL 3 OSW SPELNIENIE WYMOGOW.doc  
  ZAL 4 WZOR UMOWY.doc  
  ZAL 5 PRZEDMIAR.pdf  
  ZO SMILOW.doc  
     
  Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Renowacja zabytkowej oficyny dworskiej wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu wokół Zespołu Dworsko-Parkowego”  
  ZAL 1 FORMULARZ OFERTOWY.doc  
  ZAL 2 OSW O BRAKU POWIAZAN.docx  
  ZAL 3 OSW SPELNIENIE WYMOGOW.doc  
  ZAL 4 WZOR UMOWY.doc  
  ZAL. 5 PRZEDMIAR ROBOT.pdf  
  ZAPYTANIE OFERTOWE 25.05.2018.pdf  
     
  Plany zamowień 2017-2018  
  plik 1  
  plik 2  
  plik 3  
     
  Usługi nadzoru budowlanego:  
  ZAL1_FORMULARZ_OFERTOWY.doc  
  ZAL2_OSW_O_BRAKU_POWIAZAN.docx  
  ZAL3_OSW_SPELNIENIE_WYMOGOW.doc  
  ZAL4_OSW_UPRAWNIENIA.doc  
  ZAL5_PROJEKT_UMOWY.doc  
  ZO_nr3_NADZOR_INWESTORSKI.pdf  
     
  Informacja o nierozstrzygnięciu postepowania zapytania ofertowego nr 1/2018  
  informacja-otwórz  
     
  Unieważnienie postępowania  
  unieważnienie-otwórz  
     
  ZAL 1 FORMULARZ OFERTOWY  
  ZAL 2 OSW O BRAKU POWIAZAN  
  ZAL 3 OSW SPELNIENIE WYMOGOW  
  ZAL 4 WZOR UMOWY  
  ZAL. 5 PRZEDMIAR ROBOT  
  ZO SMILOW 03.07.2018  
     
  29.06.2018r. Rozstrzygnięcie postępowania nr 3/2018 Usługa nadzoru budowlanego  
  ROZSTRZYGNIECIE NADZOR 3-2018.pdf  
     
  Zapytanie ofertowe nr 4: Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Renowacja zabytkowej oficyny dworskiej wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu wokół Zespołu Dworsko-Parkowego”  
  ZAL 4 WZÓR UMOWY 10.07.2018  
  ZO SMILOW ZMIANA 10.07.2018  
  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1122736    
     
  10.07.2018 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji koordynatora projektu pn.: „Renowacja zabytkowej oficyny dworskiej wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu wokół Zespołu Dworsko-Parkowego  
  ZAL 1 FORMULARZ OFERTOWY  
  ZAL 2 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ  
  ZAL 3 SPEŁNIENIE WYMOGÓW  
  ZAL 4 WZÓR UMOWY  
  ZO KOORDYNATOR 10.07.2018  
  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1124332#  
     
  23.07.2018r. Rozstrzygnięcie postępowania nr 4/2018
pn. Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.
„Renowacja zabytkowej oficyny dworskiej wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu wokół Zespołu Dworsko-Parkowego”
 
     
   
     
  30.07.2018 Rozstrzygnięcie postępowania nr 5/2018 na pełnienie funkcji koordynatora projektu pn.: „Renowacja zabytkowej oficyny dworskiej wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu wokół Zespołu Dworsko-Parkowego”  
  ROZSTRZYGNIECIE-KOORDYNATOR-1.pdf  
     
  22.08.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2018
Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Prace remontowo-konserwatorskie przy XVIII wiecznym dworze wchodzącym w skład założenia dworsko-parkowego w Śmiłowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół dworu- prowadzące do zachowania i zabezpieczenia obiektu dziedzictwa kulturowego i obiektu zabytkowego”
 
  ZAL-1-FORMULARZ-OFERTOWY-6-2018.doc  
  ZAL-2-OSW-O-BRAKU-POWIAZAN-6-2018.docx  
  ZAL-3-OSW-SPELNIENIE-WYMOGOW-6-2018.doc  
  ZAL-4-WZOR-UMOWY-6-2018.doc  
  ZAL-5-PRZEDMIAR-6-2018.pdf  
  ZAPYTANIE-OFERTOWE-6-2018.pdf  
     
  27.08.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2018
Usługa nadzoru budowlanego dla projektu pn. „Prace remontowo-konserwatorskie przy XVIII wiecznym dworze wchodzącym w skład założenia dworsko-parkowego w Śmiłowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół dworu- prowadzące do zachowania i zabezpieczenia obiektu dziedzictwa kulturowego i obiektu zabytkowego”
 
  ZAL-1-FORMULARZ-OFERTOWY-7-2018.doc  
  ZAL-2-OSW-O-BRAKU-POWIAZAN-7-2018.docx  
  ZAL-3-OSW-SPELNIENIE-WYMOGOW-7-2018.doc  
  ZAL-4-OSW-UPRAWNIENIA-7-2018.doc  
  ZAL-5-PROJEKT-UMOWY-7-2018.doc  
  ZAPYTANIE-OFERTOWE-7-2018.pdf  
     
  30.08.2018r. odpowiedzi cz.1 dotyczące postępowania nr 7/2018 usługa nadzoru  
   
     
  11.09.2018r. Rozstrzygnięcie postępowania 7/2018 – nadzór inwestorski  
  ROZSTRZYGNIECIE 7NADZOR 11.09.2018.pdf  
     
  25.02.2019r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019
dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Renowacja zabytkowej oficyny dworskiej wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu wokół Zespołu Dworsko-Parkowego”
 
     
  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1169089  
  ZAL 1 FORMULARZ OFERTOWY.doc  
  ZAL 2 OSW O BRAKU POWIAZAN.docx  
  ZAL 3 OSW SPELNIENIE WYMOGOW.doc  
  ZAL 4 WZOR UMOWY.doc  
  ZAL.5 PRZEMIAR.zip  
  ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf  
     
  28.02.2019  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019
dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. Dostawa stylowych mebli w ramach projektu pn. „Renowacja zabytkowej oficyny dworskiej wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu wokół Zespołu Dworsko-Parkowego”
 
     
  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1169987  
  ZAL 1 FORMULARZ OFERTOWY 2.2019.doc  
  ZAL 2 OSW O BRAKU POWIAZAN 2.2019.docx  
  ZAL 3 OSW SPELNIENIE WYMOGOW 2.2019.doc  
  ZAL 4 WZOR UMOWY 2.2019.doc  
  ZO SMILOW MEBLE 2.2019.pdf  
     
  11.03.2019r.
Rozstrzygnięcie postępowania nr 2/2019 dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. Dostawa stylowych mebli w ramach projektu pn. „Renowacja zabytkowej oficyny dworskiej wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu wokół Zespołu Dworsko-Parkowego”
 
  ROZSTRZYGNIECIE_MEBLE_11.03.2019.pdf  
     
  14.03.2019 rok Rozstrzygnięcie postępowania nr 1/2019
dotyczącego realizacji zamówienia publicznego pn. Wykonanie robót budowlanych
w ramach projektu pn. „Renowacja zabytkowej oficyny dworskiej wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu wokół Zespołu Dworsko-Parkowego”
 
  ROZSTRZYGNIECIE_NA_BAZIE_1-2019.pdf  
     
  11.04.2019r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2019
dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Prace remontowo-konserwatorskie przy XVIII wiecznym dworze wchodzącym w skład założenia dworsko-parkowego w Śmiłowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół dworu- prowadzące do zachowania i zabezpieczenia obiektu dziedzictwa kulturowego i obiektu zabytkowego”
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179021#
 
     
  ZAL 1 FORMULARZ OFERTOWY 3-2019.doc  
  ZAL 2 OSW O BRAKU POWIAZAN 3-2019.docx  
  ZAL 3 OSW SPELNIENIE WYMOGOW 3-2019.doc  
  ZAL 4 WZOR UMOWY 3-2019.doc  
  ZAL 5 PRZEDMIAR 3-2019.pdf  
  ZAPYTANIE OFERTOWE 3-2019.pdf  
     
     

Śmiłów 1  ·  27-530 Ożarów  ·  tel. 603 928 100  ·  www.dworwsmilowie.pl