Stowarzyszenie skorzystało
z dofinansowania w ramach
programu Infrastruktura Kultury.

Nazwa zadania:
Zakup wyposażenia niezbędnego
do realizacji celów statutowych:
instrumentu muzycznego –
fortepianu.

Dofinansowano ze środków Ministra
Kultury I Dziedzictwa Narodowego 

 
     
    Stowarzyszenie skorzystało
z dofinansowania w ramach
programu Infrastruktura Kultury.

Nazwa zadania:
Zakup wyposażenia: krzeseł, ławek, gablot i ścianek muzealnych na potrzeby działalności kulturalnej
i wystawienniczej.

Dofinansowano ze środków Ministra
Kultury I Dziedzictwa Narodowego
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  Zapytanie ofertowe nr 1/2017:
(kliknij miniaturkę aby otworzyć/pobrać)

 
  Formularz ofertowy:
(kliknij miniaturkę aby otworzyć/pobrać)

 
  Formularz umowy:
(kliknij miniaturkę aby otworzyć/pobrać) 

 
  Zapytanie ofertowe nr 2/2017:
(kliknij miniaturkę aby otworzyć/pobrać)

 
  Formularz ofertowy:
(kliknij miniaturkę aby otworzyć/pobrać)

 
  Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Prace remontowo-konserwatorskie przy XVIII wiecznym dworze wchodzącym w skład założenia dworsko-parkowego w Śmiłowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół dworu- prowadzące do zachowania i zabezpieczenia obiektu dziedzictwa kulturowego i obiektu zabytkowego”  
POBIERZ PLIKI:
ZAL 1 FORMULARZ OFERTOWY.doc
ZAL 2 OSW O BRAKU POWIAZAN.docx
ZAL 3 OSW SPELNIENIE WYMOGOW.doc
ZAL 4 WZOR UMOWY.doc
ZAL 5 PRZEDMIAR.pdf
ZO SMILOW.doc
  Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Renowacja zabytkowej oficyny dworskiej wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu wokół Zespołu Dworsko-Parkowego”  
ZAL 1 FORMULARZ OFERTOWY.doc
ZAL 2 OSW O BRAKU POWIAZAN.docx
ZAL 3 OSW SPELNIENIE WYMOGOW.doc
ZAL 4 WZOR UMOWY.doc
ZAL. 5 PRZEDMIAR ROBOT.pdf
ZAPYTANIE OFERTOWE 25.05.2018.pdf
Plany zamowień 2017-2018
plik 1
plik 2
plik 3
Usługi nadzoru budowlanego:
ZAL1_FORMULARZ_OFERTOWY.doc
ZAL2_OSW_O_BRAKU_POWIAZAN.docx
ZAL3_OSW_SPELNIENIE_WYMOGOW.doc
ZAL4_OSW_UPRAWNIENIA.doc
ZAL5_PROJEKT_UMOWY.doc
ZO_nr3_NADZOR_INWESTORSKI.pdf
Informacja o nierozstrzygnięciu postepowania zapytania ofertowego nr 1/2018
informacja-otwórz
Unieważnienie postępowania
unieważnienie-otwórz
ZAL 1 FORMULARZ OFERTOWY
ZAL 2 OSW O BRAKU POWIAZAN
ZAL 3 OSW SPELNIENIE WYMOGOW
ZAL 4 WZOR UMOWY
ZAL. 5 PRZEDMIAR ROBOT
ZO SMILOW 03.07.2018
29.06.2018r. Rozstrzygnięcie postępowania nr 3/2018 Usługa nadzoru budowlanego
ROZSTRZYGNIECIE NADZOR 3-2018.pdf
  Zapytanie ofertowe nr 4: Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Renowacja zabytkowej oficyny dworskiej wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu wokół Zespołu Dworsko-Parkowego”  
ZAL 4 WZÓR UMOWY 10.07.2018
ZO SMILOW ZMIANA 10.07.2018
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1122736  
  10.07.2018 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji koordynatora projektu pn.: „Renowacja zabytkowej oficyny dworskiej wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu wokół Zespołu Dworsko-Parkowego  
ZAL 1 FORMULARZ OFERTOWY
ZAL 2 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
ZAL 3 SPEŁNIENIE WYMOGÓW
ZAL 4 WZÓR UMOWY
ZO KOORDYNATOR 10.07.2018
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1124332#
  23.07.2018r. Rozstrzygnięcie postępowania nr 4/2018
pn. Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.
„Renowacja zabytkowej oficyny dworskiej wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu wokół Zespołu Dworsko-Parkowego”
 
   
  30.07.2018 Rozstrzygnięcie postępowania nr 5/2018 na pełnienie funkcji koordynatora projektu pn.: „Renowacja zabytkowej oficyny dworskiej wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu wokół Zespołu Dworsko-Parkowego”  
ROZSTRZYGNIECIE-KOORDYNATOR-1.pdf
  22.08.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2018
Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Prace remontowo-konserwatorskie przy XVIII wiecznym dworze wchodzącym w skład założenia dworsko-parkowego w Śmiłowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół dworu- prowadzące do zachowania i zabezpieczenia obiektu dziedzictwa kulturowego i obiektu zabytkowego”
 
ZAL-1-FORMULARZ-OFERTOWY-6-2018.doc
ZAL-2-OSW-O-BRAKU-POWIAZAN-6-2018.docx
ZAL-3-OSW-SPELNIENIE-WYMOGOW-6-2018.doc
ZAL-4-WZOR-UMOWY-6-2018.doc
ZAL-5-PRZEDMIAR-6-2018.pdf
ZAPYTANIE-OFERTOWE-6-2018.pdf
  27.08.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2018
Usługa nadzoru budowlanego dla projektu pn. „Prace remontowo-konserwatorskie przy XVIII wiecznym dworze wchodzącym w skład założenia dworsko-parkowego w Śmiłowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół dworu- prowadzące do zachowania i zabezpieczenia obiektu dziedzictwa kulturowego i obiektu zabytkowego”
 
ZAL-1-FORMULARZ-OFERTOWY-7-2018.doc
ZAL-2-OSW-O-BRAKU-POWIAZAN-7-2018.docx
ZAL-3-OSW-SPELNIENIE-WYMOGOW-7-2018.doc
ZAL-4-OSW-UPRAWNIENIA-7-2018.doc
ZAL-5-PROJEKT-UMOWY-7-2018.doc
ZAPYTANIE-OFERTOWE-7-2018.pdf
30.08.2018r. odpowiedzi cz.1 dotyczące postępowania nr 7/2018 usługa nadzoru
   
11.09.2018r. Rozstrzygnięcie postępowania 7/2018 – nadzór inwestorski
ROZSTRZYGNIECIE 7NADZOR 11.09.2018.pdf
  25.02.2019r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019
dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Renowacja zabytkowej oficyny dworskiej wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu wokół Zespołu Dworsko-Parkowego”
 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1169089
ZAL 1 FORMULARZ OFERTOWY.doc
ZAL 2 OSW O BRAKU POWIAZAN.docx
ZAL 3 OSW SPELNIENIE WYMOGOW.doc
ZAL 4 WZOR UMOWY.doc
ZAL.5 PRZEMIAR.zip
ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf
  28.02.2019  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019
dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. Dostawa stylowych mebli w ramach projektu pn. „Renowacja zabytkowej oficyny dworskiej wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu wokół Zespołu Dworsko-Parkowego”
 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1169987
ZAL 1 FORMULARZ OFERTOWY 2.2019.doc
ZAL 2 OSW O BRAKU POWIAZAN 2.2019.docx
ZAL 3 OSW SPELNIENIE WYMOGOW 2.2019.doc
ZAL 4 WZOR UMOWY 2.2019.doc
ZO SMILOW MEBLE 2.2019.pdf
  11.03.2019r.
Rozstrzygnięcie postępowania nr 2/2019 dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. Dostawa stylowych mebli w ramach projektu pn. „Renowacja zabytkowej oficyny dworskiej wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu wokół Zespołu Dworsko-Parkowego”
 
ROZSTRZYGNIECIE_MEBLE_11.03.2019.pdf
  14.03.2019 rok Rozstrzygnięcie postępowania nr 1/2019
dotyczącego realizacji zamówienia publicznego pn. Wykonanie robót budowlanych
w ramach projektu pn. „Renowacja zabytkowej oficyny dworskiej wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu wokół Zespołu Dworsko-Parkowego”
 
ROZSTRZYGNIECIE_NA_BAZIE_1-2019.pdf
  11.04.2019r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2019
dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Prace remontowo-konserwatorskie przy XVIII wiecznym dworze wchodzącym w skład założenia dworsko-parkowego w Śmiłowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół dworu- prowadzące do zachowania i zabezpieczenia obiektu dziedzictwa kulturowego i obiektu zabytkowego”
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179021#
 
ZAL 1 FORMULARZ OFERTOWY 3-2019.doc
ZAL 2 OSW O BRAKU POWIAZAN 3-2019.docx
ZAL 3 OSW SPELNIENIE WYMOGOW 3-2019.doc
ZAL 4 WZOR UMOWY 3-2019.doc
ZAL 5 PRZEDMIAR 3-2019.pdf
ZAPYTANIE OFERTOWE 3-2019.pdf
  Śmiłów, 02.05.2019r. INFORMACJA O NIEROSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2019  
   
15.07.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4 / 2019
  Dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. "Prace remontowo - konserwatorskie przy XVIII wiecznym dworze wchodzącym w skład założenia dworsko-parkowego w Śmiłowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół dworu - prowadzące do zachowania i zabezpieczenia obiektu dziedzictwa kulturowego i obiektu zabytkowego".  
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195578#
ZAL 1 FORMULARZ OFERTOWY 4-2019
ZAL 2 OSW O BRAKU POWIAZAN 4-2019
ZAL 3 OSW SPELNIENIE WYMOGOW 4-2019
ZAL 4 WZOR UMOWY 4-2019
ZAL 5 PRZEDMIAR 4-2019
ZO SMILOW 15.07.2019
Śmiłów, 01.08.2019r.
Rozstrzygnięcie postępowania nr 4/2019

dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Prace remontowo-konserwatorskie przy XVIII wiecznym dworze wchodzącym w skład założenia dworsko-parkowego w Śmiłowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół dworu- prowadzące do zachowania i zabezpieczenia obiektu dziedzictwa kulturowego i obiektu zabytkowego”
 
     

Śmiłów 1  ·  27-530 Ożarów  ·  tel. 603 928 100  ·  www.dworwsmilowie.pl